Tag Archives: Casa de Avocatura Bucuresti

Proprietatea periodica – institutie inedita in reglementarea Noului Cod Civil (NCC)

Proprietatea periodica a aparut drept creatie contractuala a entitatilor din aria turismului, prefigurata drept solutie favorabila persoanelor al caror potential financiar nu permitea cumpararea unui imobil cu destinatie de vacanta.

Conform codului civil, institutia proprietatii periodice se transpune in exercitarea succesiva si repetitiva a atributului folosintei specific dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, in intervale de timp determinate, astfel cum prevede art. 687 din NCC.

In deschiderea abordarii privind institutia proprietatii periodice,  in niciun caz nu vorbim despre o fractionare a dreptului de proprietate, ci de o fractionare a etapelor temporale in care fiecare titular poate exercita prerogativele dreptului sau corelativ cu etapa temporala aferenta.

Fiind un aspect innovator al NCC, legiuitorul roman a acordat o atentie deosebita atat valabilitatii actelor incheiate de coproprietar, cat si drepturilor si obligatiilor coproprietarilor, in doua articole distincte, respectiv art. 689 si art. 690, al caror continut il redam mai jos.

Art. 689. Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar:

 • In privinta intervalului de timp ce ii revine, orice coproprietar poate incheia, in conditiile legii, acte precum inchirierea, vanzarea, ipotecarea si alte asemenea.
 • Actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul de proprietate aferenta unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei-parti respective. Dispozitiile art. 642 alin. (2) si art. 643 se aplica in mod corespunzator.
 • In raporturile cu tertii cocontractanti de buna credinta, actele de administrare sau de dispozitie mentionate la alin. (2) sunt anulabile.

 Art. 690. Drepturile si obligatiile coproprietarilor:

 • Fiecare coproprietar este obligat sa faca toate acele de conservare, in asa fel incat sa nu impiedice ori sa nu ingreuneze exercitarea drepturilor celorlalti coproprietari. Pentru reparatiile mari, coproprietarul care avanseaza cheltuilelile necesare are dreptul la despagubiri in raport cu valoare drepturilor celorlalti coproprietari.
 • Actele prin care se consuma in tot sau in parte substanta bunului pot fi facute numai cu acordul celorlalti coproprietari.
 • La incetarea intervalului, coproprietarul este dator sa predea bunul coproprietarului indreptatit sa il foloseasca in urmatorul interval.
 • Coproprietarii pot incheia un contract de administrare, dispozitiile art. 644 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

Intrucat identificam materia de fata cu o ampla configurare, consideram ca in incheierea de acte juridice cu privire la proprietatea periodica este recomandat sa fi beneficiat in prealabil de serviciile unui avocat specializat in drept civil.

In situatia in care va regasiti intr-o stare de fapt conflictuala privind proprietatea periodica, un avocat specializat in drept civil va poate oferi seriviciile sale materializate in consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica, pentru stabilirea unei tehnici promitatoare pentru valorificarea drepturilor dumneavoastra, in directia obtinerii despagubirilor ori excluderii de la proprietate periodica.

Dreptul de trecere, ca limita a dreptului de proprietate

In vederea asigurarii unei optime exercitari a dreptului de proprietate, art. 617-620 NCC reglementeaza dreptul de trecere pentru proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publica.

Astfel, in situatia in care proprietatea dumneavoastra nu are acces la calea publica, puteti apela la serviciile unui avocat specializat in drept civil – consultanta juridica, asistenta juridica si/sau reprezentare juridica, pentru a intelege exact situatia de fapt si posibilitatea de a beneficia de operativitatea acestui drept, prin construirea unei abordari juridice obiective.

Redam mai departe continutul legal:

Art. 617 – Dreptul de trecere:

 • Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publica are dreptul sa i se permita trecerea pe fondul vecinului sau pentru exploatare fondului propriu.
 • Trecerea trebuie sa se faca in conditii de natura sa aduca o minima stanjenire exercitarii dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publica. In cazul in care mai multe fonduri vecine au acces la calea publica, trecere se va face pe fondul caruia i s-ar aduce cele mai putine prejudicii.
 • Dreptul de trecere este imprescriptibil. El se stinge in momentul in care fondul dominant dobandeste un alt acces la calea publica.

De multe ori, realitatea impune stabilirea dreptului de trecere prin intermediul unei actiuni in justitie. Tocmai de aceea, un avocat specializat in drept civil beneficiaza de toate inlesnirile institutionale pentru ca problemele procedurale, pornind de la introducerea in mod corect a cererii introductive de instanta, si pana la stabilire si propunerea probatoriului relevant. Raportat la articolul de lege redat mai sus, rolul unui avocat specializat in drept civil este esential, in conditiile in care se incearca identificarea fondului caruia i s-ar produce o minima stanjenire in valorificare acestui drept.

Art. 618 – Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale:

 • Daca lipsa accesului provine din vanzare, schimb, partaj, sau dintr-un alt act juridic, trecerea nu va putea fi ceruta decat celor care au dobandit partea de teren pe care se facea anterior trecerea.
 • Cand lipsa accesului este imputabila proprietarului care pretinde trecerea, aceasta poate fi stabilita numai cu consimtamantul proprietarului fondului care are acces la calea publica si cu plata dublului despagubirii.

Art. 619 – Intindere si modul de stabilire a dreptului de trecere:

Intinderea si modul de exercitare a dreptului de trecere sunt determinate prin intelegere partilor, prin hotarare judecatoreasca sau printr-o folosinta continua pe timp de 10 ani.

Art. 620 – Prescriptia actiunii in despagubire si restituirea despagubirilor incasate:

 • Termenul de prescriptie pentru dreptul la actiunea in despagubire pe care o are proprietarul fondului aservit impotriva proprietarului fondului dominant incepe sa curga din momentul stabilirii dreptului de trecere.

Asa cum prevede si art. 620, un avocat specializat in drept civil va poate pune la dispozitie intreaga sa pregatire in vederea solutionarii unui diferend legat de actiunea in despagubire, ori restituitea despagubirilor incasate, raporandu-se la o multitudine de factori de influenta, dintre care numai cu titlu de exemplu amintim factorul prescriptiei extinctive.

 

Regularizarea cererii de chemare in judecata si noua reglementare a taxelor judiciare de timbru

Noul Cod de procedura civila („NCPC”) se aplica doar cererilor de chemare in judecata introduse dupa intrarea sa in vigoare, dupa cum rezulta din  prevederile art. 3 din Legea nr. 76/2012 privind punerea in aplicare a Noului Cod.

Ca urmare, practicienii nu s-au confruntat concomitent cu aplicarea tuturor dispozitiilor Noului Cod, ci indeosebi cu acele norme care privesc legala investire a instantei si cercetarea procesului, respectiv dezbaterilor in fata primei instante. O atentie deosebita a fost acordata in acest context institutiei regularizarii cererii de chemare in judecata, prev. de art. 200 NCPC, care a ocazionat anumite interpretari divergente cu privire la obligativitatea procedurii de regularizare, sfera verificarilor impuse de lege, respectiv cu privire la sanctiunea aplicabila pentru lipsa unora din elementele obligatorii prescrise de art. 194 NCPC, care  reglementeaza cuprinsul cererii de chemare in judecata.

De asemenea, o seama de probleme rezulta din interferenta procedurii de regularizare si, indeosebi, a termenului de cel mult 10 zile acordat reclamantului pentru remedierea lipsurilor constatate cu ocazia verificarii cererii de chemare in judecata cu posibilitatea aceluiasi reclamant de a formula, dupa caz, cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru stabilite de instanta, respectiv cerere de ajutor public judiciar.

Aceasta din urma problema, initial nereglementata in cuprinsul Legii nr. 76/2012, isi gaseste acum o rezolvare in cuprinsul recentei OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.1

CBCIRSM
Romania SanMarino
Mediatori Romania
Mediatori Bucuresti
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art

www.casa-de-avocatura.eu foloseste cookie-uri pentru a-ti imbunatati experienta de navigare. Continuarea reprezinta acceptul tau mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close